onsdag 3 mars 2010

Landstings-Lunken del4 av skattepengarslöseriet + sovjetkass service som ÄVENTYRAR PATIENTSÄKERHETEN

                20100303
Carina , chef Primärvårdsrehab Södra, tillhanda (fax 08-6165911)
Kopia:BOSSE råd stöd o kunskapscenter, lokala politikern mfl
 Skriftlig begäran göres härmed AKUT: nedannämnd reservdel t befintligt hjälpdmedel -jämte Hälso- och Sjukvårdslagen förskrivaren utför en vårdinsats

ÄRENDE: reservdel beställd AKUT 8 FEB (typ 1 månad sen! Enl bla tidigare fax till dig ) till befintlig, redan utprovad rullstol Panthera S2 (till vilken det tog 5 månader (!) att av er Anna få rullstolsdynan utbytt. Samma rullstol som er distriktasarbetsterapeut Anna H ordnat nämnd dyna till, och sett här vid flera hembesök + varit med på Sodexo (HJMC NORR) och hört dem besluta att denna stol fortjämt behövs så jag själv kommer i/ur säng mm.
 Carina!
Fick igår hjälp att öppna snigelposten,  och såg då ditt brev daterat 20100217.
Bra att du fick mitt fax 16/2 där jag sammanfattade vårt tfnsamtal i vilket då bl a valde att strunta i min (kunden som gör att du har jobb!) begärde få skriftligt /email redogörelse för varför möte behövdes, agenda för mötet/vad som skaa avhandlas så jag slipper offra en halv dag att med färdtjänst åka på ännu ett Kafka-meningslöst möte! Eftersom du konstigt nog fortjämt vägrar emaila (du tror till skillnad från alla kapabla till logiskt tänkande att ett fax som kan läsas av alla är mer säkert än email direkt till din inbox)

EMAIL – det som redan 1995 av Gudrun Schyman kallades ”VAD ÄR DET FÖR MÄRKVÄRDIGT MED ATT VI FÅTT EN NY SORTS TELEFON”. Du står i förfärligt över hur många ggr du ringt mig (utan att lämna  meddelande). Men vägrar tots min begäran muntligen och skriftligen mejla. 15 år senare har du UPPENBARLIGEN FORTFARANDE ej förstått vad Gudrun sa, utan du tror ett fax (som kan läsas av alla på väg till dig) är säkrare och vägrar ge mig din email! Inte konstig att det tar ett  ÅR att få AKUTbeställda axelvänliga selar, 5 månader att få ny dyna till rullstolen mm PATIENTSÄKERHETSÄVENTYRANDE SOVJET-MONOPOL-”TELEVERKET-VAR-GOD-DRÖJ-LÅNGSAMHET!!!  (Tidsbrist är en realitet -redan 1998 skrev jag i revisorstidningen Balans hur man SPAR TID MED EMAIL: http://www.cederholm.net/Balans_article.htm
1.PÅMINNELSE: hemställer  som skrivet i nyssnämnt fax (såvida du ej fixat så tex Anna H beställt ramen och bekräftat till mig via email t peter@cederholm.net)  att du på fredag 5 mars kl 09.01 ringer 0766 23 2000 och berättar för  Peter Stark vid BOSSE RÅD STÖD & KUNSKAPSCENTER  varför (inte heller de fattar din inställning):
a) du vägrar enl min (kunden!) begäran låta tex er Anna (se ovan) beställa reservdelen enl Sodexhos teknikers begäran i förra faxet. Anna har ju dokumenterad kännedom om stolen OCH SOM NYLIGEN ORDNAT DYNA TILL SAMMA UTPROVADE STOL
b) du vägrar kommentera hur ER SOVJET-LÅNGSAMHET (5 månader att fixa dynan!) de facto bidragit till att stolen slitits ut än snabbare
c) du vägrar uppge vad SPECIFIKT  som behöver bedömmas gällande den stol jag använder dagligen och haft länge och er Anna som sagt känner till
d) hur du menar du då påstår (felaktigt!) att detta är ett nytt ärende, då det rör sigom reservdel till befintligt hjälpmedel där jag bla har mp3 inspelning mm på att bla er Anna väl känner till hjälpmedlet
e) varför du väljer att SKAPA ny förskrivare? (som f d Kommunpolitiker i Stockholms Stad vet jag att det INTE sparar skattepengar att Landstings-Lunk_maska i halvår/år med att leverera NÖVÄNDIGA HJÄLPMEDEL. )
f) hur avser du hantera den SÄKERHETSRISK som uppstår då jag ramlar på golvet pga att sitsen släpper i rullstolen (går som sagt ej att skruva på)

Så konstigt att du i ditt mejl ej ber om ursäkt för er extremt slöa och säkerhetsäventyrande tempo ( inkl 1år att fixa axelvänliga selar trots magnetröntgensstyrkt AKUT LÄKARORDINATION)

Ditt brev innehåller så många felaktiga saker som jag pga tidsbrist tvingas påtala i kommande skrivelser till HSAN, Socialstyrelsen, pressmeddelanden mfl
Vidare har fått flera artiklar på NEWSMILL mm (inkl nedan om vården). Du har fått bägaren att rinna över så jag nu börjat skriva på  ny newsmill artikel m ed arbetstiteln ”LÄGG NED LANDSTINGET – INFÖR ABC-KALKYLERING FÖR ATT STOPPA DERAS MASKANDE SKATTEPENGARSLÖSERI OCH PATIENTSÄKERHETSÄVENTYRANDE!”


Swedish Health-Care is Sicker than Sicko! | För övrigt är jag TRÖTT på svenska vården där AVSAKNAD av Vinstintresse/sann konkurrens/"vårdcheck" SKAPAR oskälig väntan och tvingar den sjuke bort från arbete för att istället bli sin egen jurist, rehabexpert, hjälpmedelsmästare mm - se
[Swedish:] http://newsmill.se/artikel/2009/09/12/f-d-moderatpolitiker-vardens-problem-och-losning

[English:] http://www.cederholm.net/Swedish-health-care-sicker-than-sicko.htm
VH
Peter Cederholm 700728-3976