tisdag 4 december 2012

SMS fyllt 20 år - varning för Telia: http://ping.fm/H1j6T

måndag 3 december 2012

Stockholm 3 dec 2012.
Till Stockholms Tingsrätt stockholms.tingsratt.avdelning2@dom.se , Sergel Inkasso fax 08106545, telia fax 091088996 alt. 0105722750 alt. 08247062, PTS pts@pts.se, media (pressmeddelande).

Ärende: Idag fyller SMS 20år, men ränderna går aldrig ur. SMS är en kassako för operatörerna (försumbar kostnad för operatörer då kund skickar SMS). Dyrast är telia, som dessutom tillämpar en sms-fakturering/avvikande-periodisering som inte ens deras egna chefer begriper, vilket styrks nedan. Jag minns då telia hade monopol (då hette telia “statliga televerket”): Minns hur man behövde köa ETT _ÅR_ (!) hos Televerket för att "FÅ" köpa en ny svindyr monopoltelefon? Gamla Televerksfolk verkar nu jobba med att göra telias SMS-fakturor så obegripliga att inte ens de teliachefer vi pratat med begriper dem. Ränderna går aldrig ur!

Tingsrättens mål nr FT 15777-12 enhet 23 (KFM 01-154244-12 TeliaSonera Sverige AB ./. Simplify AB
tingsrättens föreläggande daterat 2012-11-12 ANKOM 20 november 2011


Simplify AB (sfy) motsätter sig det telia yrkar i målet. Motivering utöver det som tidigare anförts till telia / dess inkasso, följer nedan.

Sfy’s verksamhetsansvarige är Civilekonom och fick på ekonomlinjen lära sig att bokföringslagen att “det ska framgå vad fakturan avser”. Ostridigt är att inte ens de många Teliaanställda som pratades med sist om exakt samma sak, begrep sina egna fakturor, därmed förlikningen som träffades sist, telias ärende 21626484121.

Sfy har redan gjort delbetalning i nu avhandlat ärende om 2000 kronor har tidigare bestridit resten (tvistigt belopp totalt 1000 kr) och vidhåller sagd bestridan. Skälen för yrkandet är flera däribland:

Obegripliga fakturor som strider mot bokföringslagens krav på tydlighet - inte någon av de flera olika telia anställda jag pratar med förra gången begrep sina egna fakturor. Ingen kunde säga hur många sms jag hade skickat vilket period eller hur många sms som hade överskridit deras gräns när. Nuvarande ärende är precis lika luddigt som det föregående eftersom telias fakturor är så luddiga att inte ens telias egna chefer begriper dem kan ju kunden omöjligt förväntas begripa dem, eller hur?! Bevisen i bilagorna styrker dels tidigare analoga fakturor som är att jämföra med detta ärendet obegripliga fakturor, samt att bilagorna även styrker tidigare dialog med flera telia anställda.

Oskälig fakurering - alla med minsta inblick i telekom världen vet att sms har näst intill noll kr kostnad för operatörerna tex telia. Det är därför oskäligt att marknadsföra en tjänst “fria sms” och skicka fakturor telia själv inte begriper samt kräva oskäligt betalt för detta.

Ytterligare bevisning: Historik - sagt tidigare ärende där förlikning träffades gjordes en delbetalning mindre än den som vi gjort samt att telia då avskrev ärendet och återaktiverande telefonnummret samt lovade att Simplify AB ej framgent skulle drabbas av dessa luddiga fakturor. Skälet till varför de gick med på denna uppgörelse var att de telia chefer jag pratade med inte ens själva begrep sin egna faktura och ej kunde förstå hur många sms som överskridigt femtusen när.

Övriga yrkanden:

-Simplify AB yrkar ersättning om totalt 2000kr avseende upprättande av denna skrivelse. Sammanfattningsvis vill Simplify AB anföra följande. Telia/Sergel påstår under punkt 2 “...inga försändelser har erhållits i retur”. Det stämmer inte. Tvärtom är ju vårt bestridande som även medges av Telia att det har inkommit (!?) att se som ett direkt svar på deras upprepat luddiga fakturering. Simplify AB rekommenderar att Telia lära sig hur man skriver tydliga fakturor genom att tex se hur samtliga övriga operatörer debiterar sina kunder för sms med lättbegripliga perioder som stämmer med fakturans övriga perioder.

-EFTERSOM telia/sergel erkänner att de erhålit bestridande, där följande stycke fanns:
“utöver vad som anförts tidigare, vill jag härmed framföra följande:
Kravet bestrides ånyo. Delbetalning baserat på mina anteckningar + plus skälighetsbedömning har gjorts + skriftligt bestridande av återstoden  har skett vid åtskilliga tillfällen.
Jag vill uppmärksamma om att tvistig fordran ej hanteras av inkasso eller kronofogdemyndighet. I händelse av att ni överlämnar den tvistiga fordran till Kronofogdemyndigheten åsidosätter ni god inkassosed (4 § inkassolagen), varmed ni bör beakta att en anmälan mot er kan komma att upprättas. En ansökan om betalningsföreläggande till Kronofogdemyndigheten kan vidare skada Simplify AB. Då skadan tillfogats uppsåtligen kommer ni att ställas till svars för denna.
I sammanhanget erinras ni vidare om att brottsbalkens 9 kap 4 § kan komma att bli tillämplig, såväl för er som för er huvudman.
Mvh
Simplify AB”

SÅ om telia/sergel ej a) lägger ner ärendet & b) betalar sfy 2000 kr samt c) ber om ursäkt:
- en anmälan mot telia kommer att upprättas ity åsidosatt god inkassosed (4 § inkassolagen)
- telia ställas till svar för att jämte ovan uppsåtligen sökt skada sfy
- åtal jämte brottsbalkens 9 kap 4 § kommer upprättas

- Om ej telia/sergel medger det som anförs i denna skrivelse så yrkas på förhandling hos Tingsrätten där sfy bereds rejäl tid att för Tingsrätten förevisa telias svårbegripliga fakturor (även för dem själva!), bokföringslagen om att “det ska framgå vad fakturan avser” samt att media får närvara vid detta möte. Vardera part står sina rättegångskostnader oavsett målets utfall.

Detta är ingen raketvetenskap! Telias jurister borde ägna sig åt annat än att slösa samhällets resurser. Tex kunde de ju förmå sin ekonomiavdelning att fakturera på ett sätt (inkl. BEGRIPLIG periodisering) som deras egna chefer begriper och som ÄR förenligt med bokföringslagen om att “det ska framgå vad fakturan avser”! Ska bli spännande att se hur media, Post- & Telestyrelsen PTS mfl agerar då sanningen om Telias konstiga fakturor uppdagas. ‘

Simplify AB Stockholm som ovan
___________________________________________

BILAGOR JÄMTE OVAN:---------- Forwarded message ----------
From: Simplify AB
Date: 2012/9/24
Subject: ärende sergel inkasso 52317554, kronofogdens 01-154244-12*/1 SOM HÖR IHOP MED förra Felia ärendet: 21626484121 Re: AKUT TILL Telia: fnr 2162648412 alt. fnr 21626484121 avser 0708 10 79 44: HEMSTÄLLER att vårt nr 0708 10 79 44 aktiveras snarast (dock
To: 091088996@ipfax.se, 0105722750@ipfax.se, 08247062@ipfax.se, kronofogdemyndigheten@kronofogden.se


Hej Sergel, KFM och Telia!
har vistats 3mån i Skåne vid havet (är handikappad, rullstolsburen med diabetes etc), kommit tillbaks till JÄTTEHÖG POST inkl brev från KFM.

Detta ya ärende gjorde jag GENERÖS delbetalning om hela 200kr (!) vilket är DUBBELT SÅ DYRT som Telenor eller Tele2! Resten bestrids som sagt.
Grunder för bestridandet: Detta ärende påminner om förra ärendet 21626484121 där Telia LOVADE att aldrig mer skicka dylikt OBEGRIPLIGA FAKTUROR där ej ens de själva kan svara på frågor om sms/perioder osv. Se vidare nedan mailkonversation, gäller även detta ärende ty SAMMA OBEGRIPLIGT sms-periodisering / OSKÄLIGT HÖGA fakturor TROTS att jag betalt för tjänsten ‘sms Till Alla”.

Har i ej fått delbetalning 2000kr?
Vill ni att vi går ut i media med bevis på Telias oskäligt höga fakturor för SMS (som kostar operatörerna typ 0kr!) komplett med bevis fr att ej ens Telia själva begriper + LOVAR aldrig ska ske igen, men ÄNDÅ upprepar likadan fakturering?

TILL TELIA: utöver vad som anförts tidigare, vill jag härmed framföra följande:
Kravet bestrides ånyo. Delbetalning baserat på mina anteckningar + plus skälighetsbedömning har gjorts + skriftligt bestridande av återstoden  har skett vid åtskilliga tillfällen.
Jag vill uppmärksamma om att tvistig fordran ej hanteras av inkasso eller kronofogdemyndighet. I händelse av att ni överlämnar den tvistiga fordran till Kronofogdemyndigheten åsidosätter ni god inkassosed (4 § inkassolagen), varmed ni bör beakta att en anmälan mot er kan komma att upprättas. En ansökan om betalningsföreläggande till Kronofogdemyndigheten kan vidare skada Simplify AB. Då skadan tillfogats uppsåtligen kommer ni att ställas till svars för denna.
I sammanhanget erinras ni vidare om att brottsbalkens 9 kap 4 § kan komma att bli tillämplig, såväl för er som för er huvudman.
Mvh
Simplify AB2012/4/13 Simplify AB
Har nu lagt 1,5 tim på detta... Pratade nu sist med Irene (som ej uppgav efternamn) som lovade att chefen med detta faxnr skulle ringa upp IDAG snarast.

sammanfattning:
vill ni behålla oss som kund? simplify ab har länge betalat tusenlappar till er var månad.

isåfall aktiverar ni vårt nr IDAG fre och bekräftar PLUS skickar ny BEGRIPLIG faktura där i alla fall NI SJÄLVA begriper hur många sms som skickats när, hur många sms som är FLER än 5000 spärren, och när dessa FLER skickats.

DETALJER framgår i nedan inklippt historik:

Mvh Simplify AB
tfn0766 23 2000

---------- Forwarded message ----------
From: Simplify AB
Date: 2012/4/13
Subject: Fwd: AKUT TILL Telia: fnr 2162648412 alt. fnr 21626484121 avser 0708 10 79 44: HEMSTÄLLER att vårt nr 0708 10 79 44 aktiveras snarast (dock senast inom 8tim idag!!!)
To: 90205@ipfax.se


Enligt tfn idag ca kl14 med er annsofia halvarsson på Telias kundtj mobil är fakturorna LUDDIGAavseende hur många sms som skickats när eller när vi påstås kommit upp i 5000 sms -  och går ej att begripa varken av vår ekonomibyrå Visma eller en ödmjuk civilekonom som mig!: (Annsofia kunde ej förklara NÄR vi nått 5000 sms och höll med om att fakturorna borde göras tydligare därvidlag.

ny info: tydligen får man ej skicka mer än 5000 sms... per ANNAN period 1- till sista. På förra fakturan till 16 dec 3933 sms tydligen avser  inom sverige, häri diskuterad faktura 16 dec tom 13 jan---------- Forwarded message ----------
From: Simplify AB
Date: 2012/4/13
Subject: AKUT TILL Sergel ink. + Telia: fnr 2162648412 alt. fnr 21626484121 avser 0708 10 79 44: HEMSTÄLLER att vårt nr 0708 10 79 44 aktiveras snarast (dock senast inom 8tim idag!!!)
To: 08242432@ipfax.se


‘telia avser 20 12 feb 29 fnr 21626484121 telia delbet fel sms -

Vi BETALAR för tjänsten ‘sms Till Alla”. Har gjort det LÄNGE. ÄNDÅ har ni enl bifogad faktura FELAKTIGT fakturerat 281,6kr sms t telia + sms t övr svenska abonnemang 1368,95kr = 1650,55kr!?!
¨
Vi delbetalade för länge sen 1569 i TRON att ni skulle rätta ert misstag.
delbet 800kr nu + 1569 innan = 2369kr!, reskontraservice 020 280 280.  sergel inkasso fax 08242432

HEMSTÄLLER att vårt nr 0708 10 79 44 aktiveras snarast (dock senast inom 8tim idag!!!). Annars byter vi operatör.

Kravet bestrides. Delbetalning har gjorts + skriftligt bestridande av återstoden sker härmed.
Jag vill uppmärksamma om att tvistig fordran ej hanteras av inkasso eller kronofogdemyndighet. I händelse av att ni överlämnar den tvistiga fordran till Kronofogdemyndigheten åsidosätter ni god inkassosed (4 § inkassolagen), varmed ni bör beakta att en anmälan mot er kan komma att upprättas. En ansökan om betalningsföreläggande till Kronofogdemyndigheten kan vidare skada Simplify AB. Då skadan tillfogats uppsåtligen kommer ni att ställas till svars för denna.
I sammanhanget erinras ni vidare om att brottsbalkens 9 kap 4 § kan komma att bli tillämplig, såväl för er som för er huvudman.
Mvh
--
Med vänlig hälsning / Kindest Regards
Peter Cederholm
verksamhetsansvarig
Simplify AB (org nr: 556778-9622, momsreg VAT: SE556778962201)


ph +46 (0)708 107944
fax +46 (0)8 587 82 573
email Simplify.AB@gmail.com

Spara miljön = emaila helst, men om du tvunget måste (varför?), så snigelposta
simplify ab
sickla kanalgata 19a
120 67 stockholm

Swedish Health-Care is Sicker than Sicko! | För övrigt är jag TRÖTT på svenska vården där AVSAKNAD av Vinstintresse/sann konkurrens/"vårdcheck" SKAPAR oskälig väntan och tvingar den sjuke bort från arbete för att istället bli sin egen jurist, rehabexpert, hjälpmedelsmästare mm - se

[Swedish:] http://www.newsmill.se/artikel/2009/09/12/vardens-problem-och-losning

[NEW 2011 Swedish:] http://www.newsmill.se/artikel/2011/06/19/samh-llet-f-rlorar-miljarder-p-att-f-rhala-hj-lpmedel

[English:] http://www.cederholm.net/Swedish-health-care-sicker-than-sicko.htm

Please consider the environment before printing this email.